Finnsementti investoi CO2-päästöjen vähentämiseen – Raaheen jauhatuslaitos

Finnsementti investoi uuden kiertotaloutta edistävän masuunikuonan jauhatuslaitoksen rakentamiseen Raaheen vuonna 2019. Investointinnilla tuettiin Finnsementin tavoitetta vähentää sementintuotantonsa hiilidioksidipäästöjä.

– Investoinnin ja sen myötä kasvavan kapasiteetin ansiosta Finnsementti pystyy varmistamaan kuonan ja ympäristöystävällisemmän sementin saatavuuden Suomessa. Samalla edistämme kiertotaloutta ja ympäristötavoitteidemme toteutumista toiminnassamme, kertoi Finnsementin toimitusjohtaja Miikka Riionheimo yrityksen tiedotteessa 2019.

Lapaluodon teollisuusalueelle vuoden 2020 lopulla rakentunut laitos on kaksinkertaistanut Raahen nykyisen jauhatuskapasiteetin. Kaikkiaan 12 miljoonan euron kokonaisinvestoinnista merkittävä osa suunnattiin Raahen laitoksen rakentamiseen ja osa Paraisten sementtitehtaalle annostelulaitteistoon ja varastokapasiteetin kasvattamiseen.

Kestävää betonirakentamista kiertotaloudella

Investoinnissa on ollut merkittävä vaikutus Finnsementin ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Raahen jauhatuslaitoksessa jauhettava masuunikuona on hiilidioksidivapaa sementin seosaine, jolla voidaan korvata sementtiklinkkeriä. Kuonan käyttö pienentää sementinvalmistuksen hiilijalanjälkeä merkittävästi: uuden laitoksen myötä hiilidioksidia vapautuu vuosittain jopa 40 000 tonnia vähemmän.

– Tämän laitosinvestoinnin myötä hiilidioksidipäästömme pienenevät 5 %. Kiertotalous on tärkeä osa toimintaamme ja jatkuvan kehitystyön kohde. Jatkossa pystymme tarjoamaan entistäkin ympäristöystävällisempää sementtiä kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi, Riionheimo toteaa.

Oiva-sementti on osa Finnsementin pitkäjänteistä ympäristötyötä

Oiva-sementin matka alkoi vuosia sitten. Lähtökohtana oli kehittää Plussementistä uusi parannettu versio – niin ympäristön näkökulmasta kuin teknis-taloudellisessa mielessäkin. Uuden sementin valmistus vaati myös merkittäviä investointeja. Ensimmäisenä niistä valmistui Lappeenrannan kuonansyöttölaitteisto, jonka ansioista Oiva saatiin Lappeenrannan alueen markkinoille helmikuussa 2020. Kun Paraisten tehtaan laitteisto ja Raahen uusi jauhatuslaitos valmistuivat vuoden 2020 lopulla, on Oiva-sementti saatu markkinoille myös Paraisten ja terminaalien alueilla. Nyt Oiva-sementti korvaa pitkään markkinoilla olleen Plussementin.

Oiva-sementin tärkeänä seosaineena käytetään juuri hiilidioksidivapaata masuunikuonaa, joka korvaa sementinvalmistuksessa sementtiklinkkeriä ja pienentää näin sementin hiilijalanjälkeä. Oiva on myös Avainlippu-tuote. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä tunnus on merkki suomalaisesta alkuperästä, laadusta ja vastuullisuudesta.

#BuildingLife

#BuildingLife on yhteinen, kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten pä…

Finnsementti investoi CO2-päästöjen vähentämiseen – Raaheen jauhatuslaitos

Finnsementti investoi uuden kiertotaloutta edistävän masuunikuonan jauhatuslaitoksen rakentamiseen Lue lisää

Betonituotevalmistajat tekevät hartiavoimin työtä hiilijalanjälkensä pienentämiseksi

Kotimaiset betonituotevalmistajat ovat tehneet töitä tosissaan maisemabetonituotteiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Lyhyessä ajass…

Finnsementti toi markkinoille uuden vähäpäästöisen sementin

Finnsementti on tuonut markkinoille ympäristöystävällisen ja väh…

Ruduksen uusi innovaatio Uuma: kierrätyskiviainesta valmisbetoniin

Rudus on jatkanut kierrätys- ja uusiokiviainesten käyttöä edistävää tuotekehitystään ja testannut kierrätyskiviainesten käyttöä…

Vähähiiliset tiilituotteet osana kestävää rakentamista

Tiilen valmistuksessa suurimmat CO2-päästöt syntyvät polttoprosessissa ja siksi tiiliuunissa käytettävällä polttoaineella on suuri m…

Wienerberger panostaa tiilituotteidensa vähähiilisyyteen

Tiilen valmistuksessa suurimmat CO2-päästöt syntyvät polttoprosessissa ja siksi tiiliuunissa käytettävällä polttoaineella on suuri m…