Finnsementillä jokainen päivä on työturvallisuuspäivä

Työturvallisuus on monen asian summa, ja siihen vaikuttavat niin arjen käytännöt, koulutukset, kartoitukset kuin tehdyt investoinnitkin. Finnsementillä työturvallisuuden eteen tehdään töitä päivittäin. Pitkäjänteinen työ turvallisuuden eteen onkin tuottanut tulosta: kuluvan vuoden aikana laitoksilla ei ole tapahtunut poissaoloon johtaneita tapaturmia. Finnsementin työsuojelupäällikkö Risto Savelius muistuttaa, että työturvallisuudessa on katsottava aina eteenpäin ja ennakoitava tulevia riskejä.

– Työturvallisuus ei tule koskaan valmiiksi, vaan asia on pidettävä mielessä päivittäin. Jokainen pienikin tapaturma on liikaa, ja siksi meillä riittää vielä tehtävää.

Oppia alan yritysten ja toimiijoiden kesken

Työturvallisuus perustuu niin lainsäädäntöön kuin Finnsementin ja CRH-konsernin itse määrittämiin vaatimuksiin. Lain edellyttämiä koulutuksia ja perehdytyksiä toteutetaan Finnsementin henkilöstölle yhdessä kumppaneiden kanssa.

– Alan yritysten ja toimijoiden kesken vaihdamme parhaita työturvallisuuskäytäntöjä ja opimme toisiltamme. Turvallisuus ei ole keskinäinen kilpailu vaan yhteinen tavoite, kertoo Savelius.

Savelius on itse mukana Rakennustuoteteollisuuden turvallisuusryhmässä ja Työterveyslaitoksen alueellisessa neuvottelukunnassa. Viimeisen vuoden aikana työturvallisuustoimissa on jouduttu huomioimaan myös koronatilanne. Toimipaikkojen käytäntöjä ja ohjeistuksia on mukautettu työterveyden tuella, ja esimerkiksi työturvallisuuskortti- ja ensiapukoulutuksia on järjestetty etänä.

Kampanja muistuttaa arjen turvallisuusteoista

Rutiinit ja käytännöt ovat lähtökohta turvalliselle työskentelylle. Toukokuun alussa Finnsementillä starttaa sisäinen ”Turvallisuus alkaa minusta” -työturvallisuuskampanja, jossa henkilöstöä koulutetaan työturvallisuusaiheista kahden viikon välein. Ensimmäisinä aiheina ovat nostoapuvälineiden käyttäjätarkistus ja kulkuväylien avoinna pitäminen.

– Aiheina ovat arjen pienet mutta tärkeät asiat. Turvallisuuspalaverien yhteydessä esimiehet käyvät alaistensa kanssa läpi työtilanteita ja vaaranpaikkoja, joihin liittyvistä käytännöistä on syytä muistuttaa, Savelius kertoo.

Teemat ovat esillä turvallisuuspalaverien lisäksi myös julisteina ilmoitustauluilla ja sisältöinä intrassa. Kampanjan on tarkoitus kestää vuoden loppuun saakka.

Työturvallisuudesta ja siinä onnistumisista raportoidaan Finnsementillä sisäisesti viikottain, konsernille ja sidosryhmille kuukausittain ja vuosittain. Savelius muistuttaa, että arjessa helpoin tapa vaikuttaa omaan ja muiden turvallisuuteen on tehdä turvallisuushavaintoja ja ilmoittaa niistä eteenpäin.

– Turvallisuus on ennen kaikkea asenne, jonka tulisi olla sisäänrakennettu päivittäiseen arkeen. Työturvallisuus tehdään yhdessä, Savelius muistuttaa.