Parman kampanja kiritti yli 4000 turvallisuushavaintoa

Koko Consolis-konsernissa on tavoitteena saavuttaa Nolla tapaturmaa -kulttuuri. Työturvallisuuden yleisesti tunnettuina mittareina käytetään muun muassa tapaturmataajuutta tehtyjä työtunteja kohden, tapaturmien vakavuusastetta ja turvallisuushavaintojen määrää. Vuoden 2020 työturvallisuuden kärkiteemaksi nostettiin Suomessa turvallisuushavainnot, joiden määrä oli kääntynyt laskuun Consolis Parmalla.

Turvallisuushavaintojen määrä Parmalla oli ennen vuotta 2020 edellisinä vuosina vähentynyt. Tästä syystä viime vuoden kärkiteemaksi nostettiin yhtiössä turvallisuushavainnot. Tavoitteeksi asetettiin havaintojen määrän kasvattaminen ja niiden parempi hyödyntäminen ennakoivassa turvallisuustyössä. Turvallisuushavaintojen määrän lisäämiseksi lanseerattiin viime vuoden alussa ”Läheltä piti – otetaan opiksi” –kampanja.

”Kampanja tuotti yli neljä tuhatta erillistä havaintoa, mikä on 40 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Olen aidosti iloinen tästä havaintomäärästä ja se osoittaa, että henkilöstömme pystyy tunnistamaan tilanteita, jotka voivat aiheuttaa tapaturman vaaraa”, sanoo Consolis Parman turvallisuuspäällikkö Katja Salmi.

”Tehtyjen turvallisuushavaintojen määrällä on suora yhteys tapaturmien määrään. Onnistuimme alittamaan tavoitteemme myös näillä mittareilla”, Salmi iloitsee.

Parman tapaturmataajuus vuonna 2020 oli 5,2 kpl miljoonaa työtuntia kohden.

Lisää aiheesta Consolis Parman www-sivuilla.

Joutsenon Elementti Oy:ssä turvallisuuden edistäminen on yhteinen teko

Turvalliset, terveelliset ja viihtyisät työskentelyolosuhteet ovat tärkeässä roolissa organisaatioiden kokonaistoiminnassa. Niillä on …

Rudus Turvapuisto

Useissa yrityksissä koulutetaan työntekijöitä välttämään vaaroja. Lue lisää

Parman Kotkan tehdas työturvallisuuskilpailun ykkönen 2019 ja 2011

Vuonna 2019 Parman Kotkan tehtaan valtteja työturvallisuuskilpailussa menestymisessä olivat poikkeuksellisen pitkä tapaturmaton historia,…

Työturvallisuuspakki

Työturvallisuuspakki on Rakennusteollisuuden toimijoiden yhteinen foorumi, jossa parhaiden käytäntöjen, yhteisen materiaalin ja toisilta…

Parman kampanja kiritti yli 4000 turvallisuushavaintoa

Koko Consolis-konsernissa on tavoitteena saavuttaa Nolla tapaturmaa -kulttuuri. Työturvallisuuden yleisesti tunnettuina mittareina käytet…

Turvallisuus ratkaisi Blominmäessä – valintana valuharkot

Espoon ja sen pienempien naapurikuntien yhdyskuntajätevedet puhdistuvat vuonna 2022 valmistuvassa Kauklahden Blominmäen kalliopuhdistamoss…

Kohti Nolla tapaturmaa -kulttuuria: Turvallisuuspäivä poikkeusjärjestelyin Consolis Parmalla

Koronaviruspandemian takia Consolis-yhtiöiden perinteinen turvallisuusviikko toteutetaan tänä vuonna poikkeusjärjestelyin. Consolis Parm…

Finnsementillä jokainen päivä on työturvallisuuspäivä

Työturvallisuus on monen asian summa, ja siihen vaikuttavat niin arjen käytännöt, koulutukset, kartoitukset kuin tehdyt investoinnitkin.…