Sisäilma

Sisäilma on tärkeä asia sekä terveyden että viihtyvyyden näkökulmasta. Monet tekijät vaikuttavat sisäilman laatuun rakennusten suunnitteluvaiheesta pitkään käyttövaiheeseen. Hyvän sisäilman varmistaminen alkaa hyvästä suunnittelusta ja jatkuu aina rakennuksen käyttöön. Kokonaisketju on ratkaisevaa: suunnittelussa, rakentamisessa ja rakennuksen käyttövaiheessa kaikki ymmärtävät miten toimitaan – ohjeita noudattaen ja hyvässä yhteistyössä. Esimerkiksi rakennusvaiheessa varmistetaan, että uudet rakenteet kuivuvat kunnolla.

Kivitalojen rungoissa käytettävät betoni, laasti ja harkot sekä tiilet sisältävät äärimmäisen vähän mitään sisäilmaan haihtuvaa, joten nämä materiaalit ovat automaattisesti erittäin vähäpäästöisiä ja siten turvallisia sisäilman kannalta.

 

 

Sisäilma

Sisäilma on tärkeä asia sekä terveyden että viihtyvyyden näkökulmasta. Monet tekijät vaikuttavat sisäilman laatuun rakennusten suu…

Työturvallisuus

Työturvallisuus on työpaikan oma-aloitteista turvallisuuden hallintaa, ja toimintaa ohjaavat lait ja asetukset. Tapaturmaton toiminta edel…

Materiaaliturvallisuus

Kivipohjaisten rakennusmateriaalien luontaisiin ominaisuuksiin kuuluvat palo- ja kosteusturvallisuus sekä lujuus ja kestävyys. Kiviset sei…