Laitaatsalmen sillat ovat Suomen suurimmat betonisillat

Suomen suurimmat betonisillat löytyvät Savonlinnasta. Valtatie 14 -hankkeen yhteydessä Laitaatsalmen vesiväylä muutettiin syväväyläksi, jonka ylittää kaksi kiinteää, 500-metristä siltaa.

Eteläinen silta avattiin liikenteelle joulukuussa 2017, ja pohjoinen silta valmistui vuoden 2018 lopussa. Ensimmäisen sillan kantta valettiin lähes viisi vuorokautta ja valmisbetonia tarvittiin noin 5 000 kuutiota. Valun kaikki työvaiheet oli ennakkoon mietitty ja varasuunnitelmat laadittu. Valmisbetonin toimittajana oli Rudus Oy.

– Betonin lujuus on 55 MPa ja korkea sideainemäärä aiheuttaa lämpötilan nousua rakenteessa sitoutumisen aikana. Lämpötilan nousua saatiin hallintaan betonin suhteutuksella ja masuunikuonan käytöllä sideaineena. Pakkasenkestävyys oli luokkaa P50, kertoo työmaapäällikkö Aki Loikkanen Destia Oy:stä.

Tasalaatuisuus on oleellista

Loikkasen mukaan betonin laatua varmistettiin tutkimalla ennakkoon kannen betonin käyttäytymistä muun muassa peruslaatoissa ja ennakkosuunnittelu tehtiin huolella. Valun aikana laatua tarkkailtiin koko ajan sekä tehtaalla että työmaalla tilaajalla hyväksytetyn laadunvarmistussuunnitelman mukaisesti.

– Betonin tasalaatuisuus on valun onnistumisen elinehto. Palkit ovat tiheään raudoitettuja ja jänteiden suojaputket lisäävät haastetta. Erityisesti massan notkeus on oltava rakenteeseen sopiva, hän sanoo.

Toisen sillan valu suunniteltiin sekä toteutettiin samalla tarkkuudella ja ammattitaidolla kuin ensimmäinenkin, koska valun vaativuus ymmärrettiin. Rudus vastasi myös toisen sillan kannen valmisbetonin valmistuksesta, kuljetuksesta ja pumppauksesta. Tällä kertaa valu kesti noin 4,5 vuorokautta ja betonia toimitettiin 4 000 kuutiota. Toinen silta on ensimmäistä neljä metriä kapeampi, sillä siinä ei ole kevyen liikenteen väylää.

– Betonimassan työstettävyys oli jälleen huippuluokkaa. Betoni oli riittävän notkeaa tiheän raudoituksen sekaan. Silloin ei tarvitse kikkailla työmaalla, vaan betonointi voi jatkua tasaisella ja hyvällä tahdilla. Myös ilmamäärien tasaisuus osoittaa betonin toimittajan ammattimaisuutta. Ensimmäisen sillan kokemusten myötä mekin osasimme ohjata resurssimme oikein. Valu meni niin hyvin, että se valmistui etuajassa,

Elokuussa 2016 alkaneessa 30 miljoonan euron hankkeessa tehtiin kahden ison sillan lisäksi muutakin. Valtatie 14 parannettiin kahden kilometrin matkalta sekä rakennettiin katuja ja yksityisteitä 1,2 kilometriä ja kevyen liikenteen väyliä noin kaksi kilometriä. Lisäksi tehtiin
pienempiä siltatöitä ja syväväylän rakennustyöt. Syväväylä siirrettiin Kyrönsalmesta Laitaatsalmeen, joka on helpommin navigoitava. Väylä oikaistiin ja levennettiin. Syväväyläksi rakennetun väyläosan pituus on noin 6 km, josta Laitaatsalmen kapeikon osuus on noin 150 m. Väylän siirto pienenensi onnettomuusriskiä ja lyhensi väylää noin 3 km.

Liikenneviraston tilaaman, ST-urakkana toteutettaman hankkeen pääurakoitsija oli Destia Oy ja rakennesuunnittelija Sweco Rakennetekniikka Oy. Rakennuttajakonsultti oli Ramboll CM Oy. Valmisbetonin Suomen suurimpiin betonisiltoihin toimitti Rudus Oy. Hanke valmistui sopimuksen mukaisesti elokuun lopussa 2019.

Vt 12 ja Liipolan tunneli

Liipolan tunneli on Suomen maantieverkoston neljänneksi pisin tunneli ja toiseksi pisin moottoritietunneli. Sen rakennustyöt aloitettiin v…

Laitaatsalmen sillat ovat Suomen suurimmat betonisillat

Suomen suurimmat betonisillat löytyvät Savonlinnasta. Valtatie 14 -hankkeen yhteydessä Laitaatsalmen vesiväylä muutettiin syväväyläk…

Raide-Jokeri-pikaraitiotiehanke & erikoisratapölkyt

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja. Radan pituus on noin 25 km, josta noin …

Viherkansi kaupunkilaisille kauppakeskuksen katolla

Syksyllä 2018 Kalasatamassa avautui Helsingin kantakaupungin suurin kauppakeskus REDI, ja kaupunkilaiset pääsivät ihailemaan myös uuden…