Paikallista tekemistä

Kivipohjaisia rakennusmateriaaleja valmistavia yrityksiä sijaitsee eri puolilla Suomea. Niistä jokainen toimii tärkeässä roolissa alueellisena työllistäjänä ja paikallisen kasvun tekijänä luoden elinvoimaa ympärilleen.

Kivipohjaiset rakennustuotteet valmistetaan pääosin luonnonmateriaaleista kuten kalliomurskeesta, savesta, hiekasta ja kalkkikivestä. Koska raskaita materiaaleja ei kannata kuljettaa pitkiä matkoja, yritysten sijaintia on määrittänyt pitkälti tuotteisiin käytettävän raaka-aineen saatavuus.

  • Tiilten valmistuksessa käytettävä pääraaka-aine on savi, ja siksi kaikki neljä toimivaa tiilitehdastamme ovatkin keskittyneet savipitoisille rannikkoalueille.
  • Sementtitehtaita puolestaan on ollut luontevaa rakentaa kalkkikiviesiintymien yhteyteen – näistä esimerkkeinä Finnsementin Paraisen ja Lappeenrannan tehtaat, joissa valmistetaan valtaosa Suomessa käytettävästä sementistä. Paraisilla on louhittu kalkkia jo 1800-luvun puolella ja sementin teollinen valmistus käynnistyi siellä 1910-luvulla.
  • Betoniteollisuus keskittyi alun perin hiekkaharjujen tuntumaan, mutta nykyinen kalliokiviaineksen kasvanut käyttö on mahdollistanut sijoittumisen laajemmille alueille. Uusien tehtaiden sijainti määräytyykin usein loppukäytön tarpeiden mukaan.

Etenkin pienillä paikkakunnilla kivirakentamisen yritysten rooli työnantajana on hyvin merkittävä: työsuhteet ovat pitkiä, parhaimmillaan koko työuran mittaisia, eikä ole harvinaista, että yrityksen työntekijöissä on saman perheen ja suvun jäseniä useassa polvessa. Kivi tuo siis hyvinvointia sekä yksilötasolla että yhteiskunnan näkökulmasta.

Kivirakentamisen yritykset kouluttavat

Suomalaiset kivirakentamisen yritykset tarjoavat työtä tuhansille ihmisille eri puolilla maata. Työntekijöiden tausta ja pohjakoulutus v…

Kivirakentamisessa näkyy käsityön jälki

Kiveä eri muodoissaan on käytetty rakentamiseen jo vuosituhansien ajan – kauan ennen moderneja tehtaita ja koneita. Kivipohjaisten rakennu…

Paikallista tekemistä

Kivipohjaisia rakennusmateriaaleja valmistavia yrityksiä sijaitsee eri puolilla Suomea. Niistä jokainen toimii tärkeässä roolissa aluee…

Erityisryhmien työllistäminen

Kivirakentaminen tarjoaa työtä ihmisille, jotka tulevat hyvin monenlaisista taustoista. Yritykset työllistävät myös erityisryhmiä kut…