Energiatehokkuus

Kivirakennus on luonnostaan energiatehokas. Massiiviset rakenteet sitovat lämpöä ja luovuttavat sen myöhemmin vähentäen sekä jäähdyttämisen että lämmittämisen tarvetta. Rakennuksen energiatehokkuus merkitsee taloudellisten säästöjen ja ympäristöystävällisyyden ohella myös asumismukavuutta sisälämpötilan pysyessä miellyttävän tasaisena niin kesähelteillä kuin talvipakkasilla.

Energiatehokkuuteen pyritään myös kivirakentamisen tuoteteollisuudessa, ja alan yritykset ovatkin viime vuosina kehittäneet tuotannon prosessejaan vahvasti tästä lähtökohdasta käsin. Työ on ollut tuloksellista ja se jatkuu edelleen.

Hyvänä esimerkkinä aidosti vaikuttavista energiatehokkuustoimista voidaan mainita tehtaiden hukkalämmön talteenotto ja sen hyödyntäminen eri tavoin, muun muassa  johtamalla se lähikaupunkien kaukolämpöjärjestelmiin, kuten Finnsementti ja Leca Finland tekevät. Vaikutus on merkittävä: tehtaiden toimittamalla lämpöenergialla lämpeävät vuosittain tuhannet pientalot. Useilla tiili- ja betonitehtailla tuotteiden esilämmitys, kuivatus sekä hallien lämmitys hoituvat tuotantoprosessista talteenotetulla lämmöllä.

Yritysten vastuullinen energiankäyttö ja aktiivinen työ yhä energiatehokkaampien prosessien kehittämiseksi säästää ympäristöä ja hyödyttää parhaimmillaan koko yhteiskuntaa.

Kiertotalous

Rakennetun ympäristön osuus maailman kokonaispäästöistä on merkittävä. Siksi siihen liittyvillä ympäristöteoilla on myös suuri v…

Materiaalikehitys ja vähähiilisyys

Kivirakentamisen alalla on tehty jo pitkään tuloksellista työtä päästöjen vähentämiseksi. Mielikuva kivimateriaalien ilmastovaikutu…

Puhdas energiantuotanto

Hallitusohjelmaan kirjatun tavoitteen mukaan Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää fossiil…

Yritysten ympäristövastuullisuusohjelmia ja -suunnitelmia

Rakennusalalla on käynnissä positiivinen kilpajuoksu hiilineutraaliuteen. Moni kivipohjaisia rakennusmateriaaleja valmistava yritys on jul…

Energiatehokkuus

Kivirakennus on luonnostaan energiatehokas. Massiiviset rakenteet sitovat lämpöä ja luovuttavat sen myöhemmin vähentäen sekä jäähdy…