Viitasammakko pulputtaa Kråkön entisellä soranottoalueella

Porvoon Kråkön alue on vanha soranottoalue, jossa soranotto alkoi 1930-luvulla. Soraa kuljetettiin alueelta rautatietä pitkin merenrantaan, josta se lastattiin laivaan ja kuljetettiin käyttökohteisiin. Soranotto keskeytyi 1960-luvulla ja siirtyi muihin alueella oleviin kohteisiin. Alueelle jäi kuitenkin vielä hyödynnettävissä olevaa soraa. Soranoton seurauksena syntyneet puhtaan ja kirkkaan veden täyttämät sorakuopat ovat olleet vuosien ajan suosittuja porvoolaisten uimapaikkoja.

Rudus Oy aloitti vuonna 2003 suunnittelun soranoton uudelleen käynnistämiseksi Kråkön soranottoalueella. Alueelle laadittiin suunnitelma virkistyskäyttöä ajatellen ja tehtiin ympäristövaikutusten arviointi (YVA). YVA-menettelyn aikana tuli kuitenkin tieto alueella olevista viitasammakoista. Maa-ainesten ottohanke pysähtyi ja Rudus aloitti vuosien 2007-2013 ajan kestäneet selvitykset viitasammakon levinneisyydestä alueella.

Kråkön soranottoalue on yksi pilottihanke Rudus Oy:n LUMO-ohjelmassa, jonka tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Erittäin tiukasti suojeltu viitasammakko kutee edelleen vanhalla soranottoalueella. Rudus rakensi viitasammakoille kaksi uutta kutulampea, kun niiden alkuperäinen lampi oli kasvamassa umpeen. Samalla turvattiin myös nuokkukohokin ja rantakäärmeen elinolosuhteita.