Joutsenon Elementti Oy:ssä turvallisuuden edistäminen on yhteinen teko

Turvalliset, terveelliset ja viihtyisät työskentelyolosuhteet ovat tärkeässä roolissa organisaatioiden kokonaistoiminnassa. Niillä on suora vaikutus niin yritysten työturvallisuuteen, tuotteen laatuun, tuottavuuteen ja yleensäkin työprosessien oikein tekemiseen sekä sitä kautta myös talouteen.

Turvallisuuden edistäminen kuuluu työpaikalla kaikille. Mutta ennen kaikkea se kuuluu yrityksen johdolle. Ilman johdon sitoutumista ei mikään voi kehittyä yrityksessä. Tätä mieltä on vahvasti myös Joutsenon Elementti Oy:n toimitusjohtaja Simo Tahvanainen.

”Turvallisuuden hoitoa ei ylin johto voi delegoida eteenpäin välijohdolle. Sen pitää itse sitoutua, että luodaan edellytykset ja työkalut turvallisuuden parantamiselle, ja sitten laittaa painetta organisaatiossa alaspäin, että asetetut tavoitteet toteutuvat”, Tahvanainen toteaa.

Joutsenon Elementti Oy:n tuotantolaitoksissa johdon sitoutuminen näkyy monin tavoin. Toimitusjohtaja hoitaa itse työsuojelupäällikön tehtäviä ja vetää turvallisuustoimikuntien kokouksia. Viikko- ja tuotantopalavereissa työturvallisuusasiat käydään ajan kanssa läpi. Samalla tavalla turvallisuusasiat nostetaan tikun nokkaan työntekijöiden kuukausipalavereissa. Taukotilojen info-tv:t on valjastettu jakamaan turvallisuustietoa työpäivän lomassa.

Turvallisuuskilpailut ja -kampanjat innostavat

Yhtenä hyvänä turvallisuuden sparraajana on toiminut betoniteollisuuden oma vuosittainen turvallisuuskilpailu. Niissä yritys on pärjännyt hyvin.

”Pandemian vuoksi ei tänä vuonna kilpailua järjestetty, mutta otimme kilpailua tuomaroineen tahon itse tehtaillemme tekemään vastaavat arviot. Ilmenneet puutteet ja niiden korjaukset käytiin läpi työsuojeluvaltuutetun kanssa. Tyypillisin tapaturman aiheuttaja seinäelementtitehtaalla on lattialla olevat ylimääräiset tavarat sekä ergonomisesti haastavat työasennot. Nilkan pyörähtämiset ja polven taittumiset ovat yleisimpiä vammoja”, Simo Tahvanainen mainitsee.

Joutsenon Elementin tuotantolaitoksilla aloitettiin turvallisuustalkoot vuonna 2017 henkilöstöä aktivoivalla turvallisuuskampanjalla.

”Alussa laitettiin suojaimet kuntoon ja samalla alettiin kasvattamaan organisaatioon yleensä hitaammin kypsyvää turvallisuuskulttuuria, jotta asiat tehdään omaehtoisesti, eikä pelkästään määräysten takia. Olosuhteiden parantamisessa turvalaitteet ja suojauksien kehittäminen ovat keskeisiä. Erilaiset kuljettimien ja myllyjen suojaukset, kaiteet, potkulistat ja muut vaaroja poistavat suojat, joilla varmistetaan, ettei kukaan pysty missään tilanteessa mennä itseään loukkaamaan. Kampanjassa pöydälle nostettiin myös pitkäaikaiset ongelmat kuten valaistuksen parantaminen. Myös pölyjen ja käryjen poiston imurijärjestelmät laitettiin kuntoon”, Tahvanainen kertoo.

Kaikki tekevät havaintoja

Kun helpot ratkaistu oli hoidettu, pureuduttiin haastavampiin ongelmiin. Yksi vaarallisimpia työvaiheita elementtitehtaassa on elementtien siirto tuotannossa. Putoamisvaara on aina olemassa, koukkuja kiinnitetään ja tarvitaan erilaisia valjasratkaisuja ja selkeitä työtapamenetelmiä.

Turvallisuushavainnot ovat yksi tehokkaimpia ja helpoimpia keinoja ehkäistä työtapaturmia. Niitä voi kuka tahansa Joutsenon Elementin työntekijä tehdä mobiilisti. Turvallisuushavainnoille on muun muassa perustettu oma ryhmä WhatsAppiin, ja siitä tuli kunniamainintakin työturvallisuuskilpailussa vuonna 2018.

Turvallisuushavaintoja on nyt helppo laittaa kännykällä muille tiedoksi. Yksi ryhmään postattu havainto on esimerkiksi liian lähelle trukkia sijoitetuista lämpöpuhaltimesta, joka voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Parman kampanja kiritti yli 4000 turvallisuushavaintoa

Koko Consolis-konsernissa on tavoitteena saavuttaa Nolla tapaturmaa -kulttuuri. Työturvallisuuden yleisesti tunnettuina mittareina käytet…

Turvallisuus ratkaisi Blominmäessä – valintana valuharkot

Espoon ja sen pienempien naapurikuntien yhdyskuntajätevedet puhdistuvat vuonna 2022 valmistuvassa Kauklahden Blominmäen kalliopuhdistamoss…

Kohti Nolla tapaturmaa -kulttuuria: Turvallisuuspäivä poikkeusjärjestelyin Consolis Parmalla

Koronaviruspandemian takia Consolis-yhtiöiden perinteinen turvallisuusviikko toteutetaan tänä vuonna poikkeusjärjestelyin. Consolis Parm…

Finnsementillä jokainen päivä on työturvallisuuspäivä

Työturvallisuus on monen asian summa, ja siihen vaikuttavat niin arjen käytännöt, koulutukset, kartoitukset kuin tehdyt investoinnitkin.…

Joutsenon Elementti Oy:ssä turvallisuuden edistäminen on yhteinen teko

Turvalliset, terveelliset ja viihtyisät työskentelyolosuhteet ovat tärkeässä roolissa organisaatioiden kokonaistoiminnassa. Niillä on …

Rudus Turvapuisto

Useissa yrityksissä koulutetaan työntekijöitä välttämään vaaroja. Lue lisää

Parman Kotkan tehdas työturvallisuuskilpailun ykkönen 2019 ja 2011

Vuonna 2019 Parman Kotkan tehtaan valtteja työturvallisuuskilpailussa menestymisessä olivat poikkeuksellisen pitkä tapaturmaton historia,…

Työturvallisuuspakki

Työturvallisuuspakki on Rakennusteollisuuden toimijoiden yhteinen foorumi, jossa parhaiden käytäntöjen, yhteisen materiaalin ja toisilta…