Ruduksen uusi innovaatio Uuma: kierrätyskiviainesta valmisbetoniin

Rudus on jatkanut kierrätys- ja uusiokiviainesten käyttöä edistävää tuotekehitystään ja testannut kierrätyskiviainesten käyttöä myös valmisbetonin valmistuksessa. Uuma-betonia on jo käytetty pilottihankkeessa YIT:n työmaalla hyvin kokemuksin. Rudus on jo muutaman vuoden ajan käyttänyt uusiomateriaaleja Uuma-maisematuotteissaan.

Uuma-betonin tuotekehitys alkoi marraskuussa 2020. Projektiryhmään kuului sekä valmisbetonin tuotannon että kierrätyksen asiantuntijoita. Tehdaskokeet tehtiin keväällä 2021 ja ensimmäinen Uuma-betonimassa toimitettiin asiakkaalle  syyskuussa. Kyseessä oli YIT:n rakenteilla olevan asuinkerrostalon pysäköintialuetta reunustavien tukimuurien perustukset, joihin käytettiin 22 kuutiota valmisbetonia.

Uuma-nimi tulee sanasta uusiomateriaali.

Uuma-betonin valmistuksessa on 30 % karkeita luonnonkiviä korvattu kierrätyskiviaineksella. Tämä ei aiheuta XC-rasitusluokan betoneissa eikä niiden toimivuudessa mitään muutosta.

– Massan laatu oli hyvä pumppauksen ja työstettävyyden kannalta. Käytännössä massasta ei voinut valun aikana tai sen jälkeen havaita, että betonissa oli käytetty kierrätyskiviainetta. Ainoa ero tässä valussa muihin verrattuna oli se, että pilottikohteesta johtuen massasta otettiin laajamittaisemmin kokeita laadunvarmistamiseksi. Kaikki tulokset näyttivät hyviltä, toteaa YIT:n vastaava työnjohtaja Samu Hakkarainen.

Kierrätykseen tulevan betonin käyttöä rajaa lainsäädäntö

Tällä hetkellä kierrätysbetonia ei saa käyttää betonin raaka-aineena ilman viranomaisen erillistä koekäyttö- tai ympäristölupaa. Tähän odotetaan toivottua muutosta uuden jätelain ja End-of-Waste -asetuksen myötä. Ruduksella on ollut lupa Uuma-betonin koekäyttöön. Varsinaisen tuotannon aloittamiseen tarvitaan vielä tällä hetkellä ympäristölupa.

Kiertotalous on todettu tärkeäksi osaksi Ruduksen toimintaa.

– Haluamme olla osa vähäpäästöisen ja lopulta päästöttömän rakentamisen ratkaisua. Kaikki kestävän kehityksen tuotteet ja innovaatiot mahdollistavat kestävän rakentamisen ja betonin käytön johtavana rakennusmateriaalina myös tulevaisuudessa. On hyvä muistaa, että Rudus toi Vihreän betonin markkinoille jo kymmenen vuotta sitten ollen tällä saralla edelläkävijä, kertoo Ruduksen laatu- ja kehitysjohtaja Mika Tulimaa.

#BuildingLife

#BuildingLife on yhteinen, kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten pä…

Finnsementti investoi CO2-päästöjen vähentämiseen – Raaheen jauhatuslaitos

Finnsementti investoi uuden kiertotaloutta edistävän masuunikuonan jauhatuslaitoksen rakentamiseen Lue lisää

Betonituotevalmistajat tekevät hartiavoimin työtä hiilijalanjälkensä pienentämiseksi

Kotimaiset betonituotevalmistajat ovat tehneet töitä tosissaan maisemabetonituotteiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Lyhyessä ajass…

Finnsementti toi markkinoille uuden vähäpäästöisen sementin

Finnsementti on tuonut markkinoille ympäristöystävällisen ja väh…

Ruduksen uusi innovaatio Uuma: kierrätyskiviainesta valmisbetoniin

Rudus on jatkanut kierrätys- ja uusiokiviainesten käyttöä edistävää tuotekehitystään ja testannut kierrätyskiviainesten käyttöä…

Vähähiiliset tiilituotteet osana kestävää rakentamista

Tiilen valmistuksessa suurimmat CO2-päästöt syntyvät polttoprosessissa ja siksi tiiliuunissa käytettävällä polttoaineella on suuri m…

Wienerberger panostaa tiilituotteidensa vähähiilisyyteen

Tiilen valmistuksessa suurimmat CO2-päästöt syntyvät polttoprosessissa ja siksi tiiliuunissa käytettävällä polttoaineella on suuri m…