Kohti Nolla tapaturmaa -kulttuuria: Turvallisuuspäivä poikkeusjärjestelyin Consolis Parmalla

Koronaviruspandemian takia Consolis-yhtiöiden perinteinen turvallisuusviikko toteutetaan tänä vuonna poikkeusjärjestelyin. Consolis Parmalla tämä tarkoittaa sitä, että turvallisuuspäivän aktiviteetit on jaettu neljään eri osaan, yksi kullekin vuosineljännekselle. Ensimmäinen osa toteutettiin maaliskuussa 2021. Kaikilla Parman toimipaikoilla normaalit työt keskeytettiin ja turvallisuustyöhön paneuduttiin pienryhmissä sekä videoyhteyksin toteutetuissa työpajoissa.

Turvallisuus on Consolis-konsernissa ykkösasia ja se koskee kaikkia yhtiön liiketoiminnan osa-alueita. Kenenkään ei pitäisi satuttaa itseään toimipaikoillamme tai työmaillamme. Päämääränä on ankkuroida Nolla tapaturmaa -kulttuuri tavaksi toimia.

”Ajattelemme niin, että jokainen yhtiön työntekijä on meillä vain lainassa läheisiltään työpäivän ajan. Jo traditioksi muodostuneiden turvallisuuspäivien tavoitteena on saada jokainen yhtiön työntekijä sitoutumaan turvallisuudesta huolehtimiseen sovittujen pelisääntöjen puitteissa”, sanoo Consolis Parman toimitusjohtaja Hannu Tuukkala.

”Tämän poikkeuksellisen vuoden aikana turvallisuustyömme johtotähtenä on ollut koronavirukselta suojautuminen. Siinä olemme onnistuneet toistaiseksi erittäin hyvin. Työ taudin taltuttamiseksi jatkuu äärimmäisen tarkasti edelleen, mutta normaalia turvallisuusvalppautta emme saa arjessa unohtaa”, Tuukkala jatkaa.

Turvallisuus alkaa minusta

Consolis-konsernissa on tunnistettu kolme turvallisen käyttäytymisen päätekijää. Pysyn poissa vaara-alueilta, Varmistan kulkureittien turvallisuuden ja Käytän oikeita työkaluja, jotka ovat hyvässä kunnossa. Näiden rinnalle maailmanlaajuisesti levinnyt virustauti on tuonut neljännen ulottuvuuden, Suojelen kaikkia koronavirukselta.

”Valtaosa läheltä piti – tilanteista ja sattuneista tapaturmista liittyy johonkin tunnistetuista turvallisen käyttäytymisen päätekijöistä. Työturvallisuustyömme keskiössä on ennaltaehkäisevä toiminta ja vaaratilanteiden juurisyihin pureutuminen. Tätä silmällä pitäen paneudumme turvallisuuspäivän ensimmäisissä työpajoissa useimmin toistuvien turvallisuushavaintojen läpivalaisuun”, sanoo Consolis Parman turvallisuuspäällikkö Katja Salmi.

”Olemme Parmalla korostaneet turvallisuustyön eri osa-alueita vuosittaisina teemoina. Tämän vuoden teemaksi olemme nostaneet henkilökohtaisen vastuunoton, omasta ja työkaverin turvallisuudesta huolehtimisen. Turvallisuus alkaa minusta – teema sopii myös koronavirukselta suojautumiseen. Pysytään terveinä”, Salmi päättää.

Turvallisuusviikon aktiviteetit eivät vaikuta betonielementtien toimituksiin.